Felmérés a hátrányos helyzetű fiatalok internethasználati szokásairól

internethasználat, COVID-19, korona, koronavírus, pngn,

Felmérés a hátrányos helyzetű fiatalok internethasználati szokásairól

Egy izgalmas felmérés látott napvilágot a https://www.digitalhungary.hu weboldalán, melyet szeretnénk megosztani olvasóinkkal, hiszen 2016-ban eljutottunk odáig, hogy minden területen szükséges az internet, a napi teendőink elvégzéséhez. Hogyha valamit el tudunk intézni nélküle, akkor is sok időt és energiát spórolhatunk meg, hogyha az online világot hívjuk segítségül a feladatunk elvégzéséhez.

A kérdés az, hogy a rosszabb helyzetben lévő személyek ki tudják- e aknázni az internet nyújtotta lehetőségeket, előnyöket.

A Digital Hungary tartalomszolgáltató járt utána a kérdésnek 2016 nyarán, amelyben 440 hátrányos helyzetű diák vett részt, a 2014-es adatokat pedig egy korábbi kérdőív eredményei szolgáltatták.

A kérdőív a 2014-es és 2016-os eredményeket veti össze a Z generációra, azon belül is a hátrányos helyzetű diákokra vonatkoztatva.

“Az alapvető feltételezésünk az volt, hogy a fiatalok országosan nemre, és társadalmi rétegre való tekintet nélkül ugyanakkora adatot használnak, hiszen a hátrányos helyzetűeknél is hallottunk már korlátlan net elérésről.”- írja a Digital Hungary.

A 2014-es minta 14-16 éves középiskolásokat, döntően városi lakosokat ölel fel.

A 2016-os mintát hátrányos helyzetű diákok képezik, akik többsége 13-14 éves. A nemek megoszlásának tekintetében 50% fiú és 50% lány került megkérdezésre.

A kérdőívek online felületen keresztül jutottak el a megkérdezettekhez.

Az ábra mutatói azt jelzik, hogy a kitöltők mennyi adatforgalmat használnak havonta.

Az eredményeken jól látszik, hogy 2 év alatt nagyjából a felére csökkent azoknak a száma, akik semmilyen adatforgalmat nem használnak. Tehát 2016-ban a hátrányos helyzetűek közül kétszer annyian használnak mobil internetet, mint 2014-ben a nem hátrányos helyzetű Z generáció tagjai.

Korlátlan adatforgalmat kevesebben használnak a hátrányos helyzetűek közül, mint 2 évvel ezelőtt a jobb helyzetben lévő fiatalok.

A megkérdezett fiatalok közül csak a hátrányos helyzetű Z generáció tagjai használnak 1 GB feletti adatforgalmat.

Jelentős változás mutatkozik a 150- 500 MB-os internet csomagot használók körében. Ugyanis a negyedére csökkent az előfizetések száma a vizsgált személyek körében.

Az eredmények azt mutatják, hogy az átlagos iskolás Z generációba tartozó diákok és a hátrányos helyzetű diákok mobil adatforgalmi szokásai között jelentős különbségek vannak.

net

A Digital Hungary szerkesztése a kutatás adatai alapján

Jól látható, hogy a fiatalok nagy része nem tudja, hogy milyen adatforgalmat használ, tehát ezt ki kell hangsúlyozni a kommunikáció során.

Azon személyek, akik nem használnak semmilyen adatforgalmat, kiaknázatlan lehetőséget nyújtanak a szolgáltatók számára.

Forrás: Bernschütz Mária, https://www.digitalhungary.hu/media/Mindenkinek-jar-a-net/3157/